We use cookies, but we won't set any before you navigate to the next page.
You can say no to cookies by clicking here. We'll use a cookie to remember your choice.

Õppe-eesmärgid

Prindi lehekülg

Õppe-eesmärgid peegeldavad neid oskusi, mida õpilane peaks valdama pärast finantskirjaoskust käsitlevate materjalide (www.rahamaa.ee ja www.valitseomaraha.ee) läbitöötamist. Finantskirjaoskuse õppe-eesmärgid on koostatud Sampo Panga ja Eesti haridusekspertide koostööna, võttes arvesse ka Eesti riiklikus õppekavas seatud eesmärke.

Nelja üldise õppe-eesmärgiga tutvudes näete, et teemad sõltuvad vanusegruppidest. Näiteks teema Valuuta on oluline vaid 10–13-aastastele, samas kui teema Investeerimine puudutab pigem 14–16-aastaseid.