We use cookies, but we won't set any before you navigate to the next page.
You can say no to cookies by clicking here. We'll use a cookie to remember your choice.

Koolieelikute ja algklassiõpilaste õpetamiseks valmis?

Prindi lehekülg

Algklassiõpilastele pakub Sampo Pank järgmisi õppematerjale:

  • Rahamaa
  • Valitse oma raha

Moneyville

Rahamaa on arendav veebisait lastele vanuses 5–7 ja 8–9 aastat. Veebisait pakub märkimisväärsel hulgal matemaatika õpetamise võimalusi. Rahamaal tegelevad teie õpilased rahaga lõbusas ja interaktiivses keskkonnas. 8–9 aasta vanuste õpilaste jaoks on loodud eraldi Peremäng, kus lähenetakse rahaasjadele abstraktsemal viisil – õpilased peavad seal vastu võtma otsuseid, mis puudutavad kogu perekonna rahaasju. Rahamaal omandavad teie õpilased teadmisi ettenägematute kulude, säästmisvõimaluste, kulude tähtsusjärjekorra jms kohta.

Rahamaa arendamisel tehti tihedat koostööd Eesti juhtivate ekspertidega laste finantsteadlikkuse, meedia- ja veebikasutuse ning e-õppe alal. Keskkonna loomisel on oma panuse andnud ka Eesti Haridus- ja Teadusministeerium ning Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus. Rahamaa on kõigile kättesaadav, täiesti reklaamivaba ja tasuta kasutatav veebikeskkond.

www.rahamaa.ee

Valitse oma raha

"Valitse oma raha" on 10–16 aasta vanustele õpilastele mõeldud interaktiivne õppekeskkond. "Valitse oma raha" pakub õpilastele kaheksat põnevat teemat e. missiooni, milles nad kasutavad oma finantskirjaoskust ja matemaatikateadmisi ning aitavad missioonide tegelastel tõsielulistest väljakutsetest jagu saada ja neid analüüsida. Õppematerjal koosneb kahele vanusegrupile suunatud kokku kaheksast missioonist, kus käsitletakse igapäevaelust tuttavaid olukordi. Keskkonnas "Valitse oma raha" õpivad teie 10–13aastased õpilased lähemalt, kuidas matemaatikat igapäevaelus kasutada (näiteks protsentide arvutamine seoses kulude, tulude ja hinnavõrdlusega). Selle vanusegrupi finantskirjaoskuse eesmärkides keskendutakse muu hulgas planeerimisele, ostmisele ja raha teenimisele.

Veebisaidi loomisel tehti koostööd valdkonna juhtivate ekspertide ja õpetajatega. Materjalid koostati mittetulunduslikul eesmärgil ning need on reklaamivabad ja kõigile tasuta!

www.valitseomaraha.ee
Eelmisele lehele Järgmisele lehele