We use cookies, but we won't set any before you navigate to the next page.
You can say no to cookies by clicking here. We'll use a cookie to remember your choice.

Põhikooli õpilaste õpetamiseks valmis?

Prindi lehekülg

Tere tulemast e-õppekeskkonda “Valitse oma raha”!

"Valitse oma raha" on 10–16 aasta vanustele õpilastele mõeldud interaktiivne õppekeskkond. See pakub õpilastele kaheksat põnevat teemat e. missiooni, milles nad kasutavad oma teadmisi matemaatikast ja finantskirjaoskusest ning aitavad missioonide tegelastel nende väljakutsetest jagu saada ja neid analüüsida. Õppematerjal koosneb kahele vanusegrupile suunatud kokku kaheksast missioonist, kus käsitletakse igapäevaelust tuttavaid olukordi. Keskkonnas "Valitse oma raha" õpivad teie 10–13aastased õpilased lähemalt, kuidas matemaatikat igapäevaelus kasutada (näiteks protsentide arvutamine seoses kulude, tulude ja hinnavõrdlusega). Selle vanusegrupi finantskirjaoskuse eesmärkides keskendutakse muu hulgas planeerimisele, ostmisele ja raha teenimisele. 14–16-aastaste vanusegrupile esitatavates matemaatilistes küsimustes käsitletakse näiteks intressi arvutamist ja eelarve koostamist ning oma osa on seal ka intuitiivsel mõtlemisel.

Veebisaidi loomisel tehti koostööd valdkonna juhtivate ekspertide ja õpetajatega. Materjalid koostati mittetulunduslikul eesmärgil ning need on reklaamivabad ja kõigile tasuta kasutamiseks!

www.valitseomaraha.ee
Eelmisele lehele