Valikkursus "Rahatarkus"

Lühikirjeldus

Kursuse eesmärk on anda õpilasele teadmised ja oskused, mille põhjal teha kaalutletud finantsotsuseid enda elus. Tundides käsitletakse teemasid, nagu kuidas on võimalik rohkem säästa ning olla finantsiliselt kindlustatud; kuidas suurendada enda sissetulekuid; kuidas kasvatada enda raha investeerides.

Õppekorraldus

Kursuse maht on 35 akadeemilist tundi. Õpe toimub veebiplatvormis eelnevalt lindistatud videoloengutega. Õpetajad annavad aktiivselt tagasisidet ja vastavad küsimustele. Kursuse keskel ja lõpus on ka videokohtumised.
Kursuse pikkus on 7, 10 või 14 nädalat, sõltuvalt koolist. S.t, et ühes nädalas on õppetööd ligikaudu 225, 150 või 100 minutit.

Kursuse väljund

Õpilane teab, kuidas teha enda jaoks kõige paremaid finantsotsuseid ning on tänu sellele elus rahaliselt edukam.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud. Kursuse edukaks läbimiseks on vaja esitada kõik iganädalased tunnitööd ning omada kursuse lõpuks vähemalt 51% punktidest.

Õppesisu

Õpilane seab isiklikud eesmärgid vastavalt SMART-süsteemi järgi.

Tulude ja kulude jälgimine, eelarve koostamine, hädaabifondi loomine.

Säästmismäär, säästmisnipid, liitintress.

Ostude kategooriad, väärtus ja hind, kindlustus.

Laenutooted, laenuterminid, hea ja halb laen, laenu riskid.

Kinnisvara ostmise põhjused, üürimise ja ostmise rahaline võrdlus, ostmise riskid.

Inimkapitali kasvatamine hariduse, oskuse ja kogemustega, lisaraha teenimine.

Ideid lisaraha teenimiseks, alustamise plaan, võrkturunduse võimalused ja ohud.

Investeerimise võimalused ja riskid, portfelli ülesehitus, varaklassid.

Investeerimisvahendite võimaluste ja riskide analüüs: aktsiad, kinnisvara, võlakirjad, ühisrahastus, hoiused, kuld, idufirmad, krüptovaluutad, forex.

Eesti pensionisüsteem, maksud ja tasud, investeerimisportfelli loomine.

Tööriistad finantsarvutuste tegemiseks, rahatarkuse põhimõtted.

Õpitulemused

Kursuse lõpetaja: