Valikkursus "Rahatarkus"

Kursuse ainekava vastavust nõuetele on kinnitanud Rahandusministeerium. 

Lühikirjeldus

Kursuse eesmärk on anda õpilasele teadmised ja oskused, mille põhjal teha kaalutletud finantsotsuseid enda elus.

Tundides käsitletakse teemasid, nagu kuidas on võimalik rohkem säästa ning olla finantsiliselt kindlustatud; kuidas suurendada enda sissetulekuid; kuidas kasvatada enda raha investeerides.

Õppekorraldus

Kursuse maht on 35 akadeemilist tundi. Kutsekoolile 1 või 2 EKAP-it.

Õpe toimub veebiplatvormis eelnevalt lindistatud videoloengutega. Õpetajad annavad aktiivselt tagasisidet ja vastavad küsimustele. Kursuse keskel ja lõpus on ka videokohtumised.

Kursuse pikkus on 7, 10 või 14 nädalat, sõltuvalt koolist. S.t, et ühes nädalas on õppetööd ligikaudu 225, 150 või 100 minutit.

Kursuse väljund

Õpilane teab, kuidas teha enda jaoks kõige paremaid finantsotsuseid ning on tänu sellele elus rahaliselt kindlustatud.

Hindamine

Arvestatud/mittearvestatud. Kursuse edukaks läbimiseks on vaja esitada kõik iganädalased tunnitööd ning omada kursuse lõpuks vähemalt 51% punktidest.

Õppesisu

▷ Miks seada eesmärke
▷ Kuidas seada eesmärke
▷ Eesmärkide kategoriseerimine
▷ SMART-eesmärkide seadmine
▷ Kuidas enda eesmärke saavutada
▷ Kogemuslugu

▷ Palgapäevast palgapäevani elamise põhjused
▷ Tulude ja kulude jälgimine
▷ Meelerahufond
▷ Kogemuslugu

▷ Rahalised harjumused
▷ Säästmise nipid
▷ Liitintress
▷ Säästmise väljakutse
▷ Kogemuslugu

▷ Laenutooted
▷ Laenuterminid
▷ Hea laen
▷ Halb laen
▷ Kuidas saada parimad laenutingimused
▷ Laenu riskid
▷ Kogemuslugu

▷ Kinnisvara ostmise põhjused
▷ Üürimise ja ostmise rahaline võrdlus
▷ Ostmise riskid
▷ Sinu olukord
▷ Kogemuslugu

▷ Inimkapital I – haridus, oskused
▷ Inimkapital II – kogemused
▷ Lisaraha teenimise kogemuslugu

▷ Oskusega ideed
▷ Ideid kõigile
▷ Kuidas alustada
▷ Õpilasfirma
▷ Võrkturundus
▷ Kogemuslugu

▷ Miks investeeritakse
▷ Kas noorena tasub investeerida
▷ Kus ja kuidas teha tehingut
▷ Kas investeerimine on riskantne
▷ Kuhu investeeritakse
▷ Mitmekesise portfelli olulisus
▷ Kogemuslugu

▷ Aktsiad
▷ Võlakirjad
▷ Kinnisvara
▷ Hoiused
▷ Toorained, sh kuld
▷ Fondid
▷ Tasud, maksud ja pension

Igas teemas käsitleme investeeringu võimalusi ja kuidas on neid võimalik enda portfelli lisada.

▷ Sinu olukord investeerimisel
▷ Portfelli ülesehituse loogika
▷ Hajutamise olulisus
▷ Isikliku investeerimisplaani loomine
▷ Kogemuslugu

Õpilane saab ise valikteemadest valida, mida ta soovib läbida.

Pereplaneerimine – abielu, lapsed, koduloomad.
Auto ostmine – laenuga ostmine, kas osta uus või kasutatud, enda olukorra analüüs.
Maksud – tööga seotud maksud, tulumaks, käibemaks, tollimaks.
Lepingud – tööleping, müügileping, üürileping.
Toetused – peretoetused, töötu toetused, õppijate toetused, ettevõtja toetused.
Head ja halvad ostud – ostude kategooriad, väärtus ja hind, kindlustus.

Investeerimine 2.0 
Üksikaktsiate analüüs – fundamentaalne analüüs, tehniline analaüüs.
Ühisrahastus – mis see on, miks investeeritakse, mis on riskid.
Idufirmad – mis need on, miks investeeritakse, mis on riskid.
Krüptovaluutad – mis need on, miks investeeritakse, mis on riskid.
Kauplemine – investeerimine vs kauplemine, swing trading, daytrading, miks kaubeldakse, mis on riskid.

Õpiväljundid

Õppija:

Hindamis-kriteeriumid

Õppija:

Kursuse õpetajad

Mart Vainu

Asutaja, õpetaja

Mart alustas finantskirjaoskuse õpetamist 2019. aastal, ta on ettevõtja ning idufirma Cashy tegevjuht, mis on õpetanud rahatarkust üle 200 000 inimesele üle maailma.

Kristofer Vähi

Kaasautor, õpetaja

Kristofer on andnud investeerimiskoolitusi tuhandetele inimestele, ta on juhtinud SEB finantsturgude osakonda ning hetkel haldab ta Eesti Gaasi energiaportfelli. 

Hanna Laius

Õpetaja

Hanna töötab projektijuhina Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituut, ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise magistrantuuri. 

Bret Klemm

Õpetaja

Bret on investeerimsifirma Redgate Capitali kliendispetsialist, varem töötas ta Rahandusministeeriumis rahatarkuse spetsialistina ja Äripäevas äriüksuse juhina. 

Anu Olvik

Õpetaja

Anu on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistrantuuri cum laude, ta on olnud Rahandusministeeriumis rahatarkuse koordinaator ning hetkel juhib ta Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor finantsjuhtimise eriala.

KKK: korduma kippuvad küsimused

35 akadeemilist tundi keskkoolides ning 2 EKAP-it kutsekoolides. Sõltuvalt koolist kestab aine 1, 7, 10 või 14 nädalat. Sisu on jaotatud nädalate kaupa, näiteks III nädalal on teemad 3 ja 4.

Iga nädala pühapäeva südaööks esitab õpilane vastava nädala tunnitööd. Õpetajad hindavad ja annavad tagasisidet. Hindamine on arvestuslik ning lõpetajad saavad ka tunnistuse.

Kursuse läbiviimise hind sõltub kooli grupi suurusest, seega palume selle täpsustamiseks ühendust võtta.

Jah, tänu eelnevalt lindistatud videoloengutele on õpe iseseisev ning õpilane saab enda aega planeerida. Kursuse keskel ja lõpus toimub kokkulepitud ajal õpetajatega ka videokohtumine.

Me kasutame õppeplatvormi Canvas (sarnane Moodle’ile) ning suhtleme õpilastega ise. Iga kolme nädala tagant saadame õppejuhile ülevaate, kuidas õpilastel läheb. Kursuse lõpus anname kõikidest lõpetanutest teada, et oleks võimalik info eKooli või Stuudiumisse kanda.

Kursus on mõeldud kesk- ja kutsekoolidele.